Gratis frakt ved kjøp over kr 5000 | Innfortolling er inkludert

Guide: Slik velger og monterer du parasollbeslag

Hvilket parasollbeslag du skal velge, avhenger av hvilken type balkonggelender du har, og målene på gelenderet. Det er derfor viktig at du gjør de nødvendige oppmålinger av gelenderet innen du kjøper både beslag. Det er også viktig å merke seg at parasoll og beslag skal passe sammen i størrelse. Det er nemlig ikke alle beslag som passer til alle parasoller.

Hos Balcony Living har vi selv utviklet 7 forskjellige typer beslag som passer til forskjellige balkonggelendre, forskjellige parasoller og som monteres forskjellig. For å gjøre det enklere for deg å finne hvilket beslag du skal velge, har vi laget en guide til hvilke mål som passer til hvilke beslag, hvilke beslag som passer til hvilke parasoller, og hvordan hvert beslag monteres på gelenderet.

Sams og Smart

Parasollbeslagene Sams (bilde 1) og Smart (bilde 2) minner mye om hverandre, og begge passer til et flatt gelender. For å vurdere om beslagene passer til gelenderet ditt, skal du måle gelenderets høyde. Høyden skal være mellom 2-5 cm. I tillegg anbefaler vi at bredden på gelenderet som minimum bør være 4 cm bredt, for å være sikker på at beslaget sitter godt fast. Mål derfor også gjerne bredden på gelenderet.

Imøtekommer balkonggelenderet målene, vil du med Sams kunne bruke parasollene Ellen Locarno og Siesta, da dette beslaget kun passer til parasoller med rørdiameter på Ø25. Med Smart beslaget vil du ha flere muligheter, da dette beslaget kommer i to størrelser; rørdiameter opp til Ø25 mm og opp til Ø35 mm. Du kan da velge mellom parasollene Ellen, Locarno, Siesta, Stine, Alu-Smart Easy, Alu-Twist Easy, Flex-Roof og Novara.

Når du har mottatt beslaget, skal det monteres på gelenderet. Både Sams og Smart følger samme fremgangsmåte. Du fjerner den lange skruen, slik at du kan plassere beslaget på det stedet du ønsker å ha parasollen. Deretter skrur du skruen godt fast igjen, og så er beslaget montert. For å gi plass til parasollstangen, skal du nå kun løsne skruen på siden av beslaget. Når du har satt parasollen på plass, skal du huske å stramme skruen igjen, slik at parasollen sitter godt spendt fast.

Sams smart parasoll beslag

Sams parasollbeslag

Hans

Parasollbeslaget Hans er spesielt godt egnet til et avrundet balkonggelender. Beslaget kan plasseres både over, og under gelenderet, alt etter gelendertype og det kan plasseres mellom tremmene.

For å vurdere om beslaget passer til gelenderet ditt, skal du måle gelenderets bredde. Bredden skal maksimalt være 8,5 cm. Gelenderets høyde skal maksimalt være 9 cm. Avstanden mellom tremmene, skal minimum være 7 cm.

Tilfredsstiller gelenderet ditt målene til Hans beslaget, kan du fritt velge mellom alle parasollene våre, da beslaget kommer både til rørdiameter på opp til Ø28 mm og opp til Ø38 mm.

For å montere både beslag og parasoll, skal du først løsne to skruer som frigjør den delen av beslaget som ligner et håndtak. Når du har gjort det, kan du plassere beslaget der hvor du vil at parasollen skal være, og igjen samle beslaget med skruene. Beslaget er nå montert. Du kan heretter løsne de skruene på beslaget som skal gjøre plass til parasollstangen, og stramme til igjen når parasollen er på plass.

Hans parasollbeslag

Tyge

Tyge beslaget minner en hel del om Hans, men Tyge er sterkere og mer stabilt. Tyge er derfor velegnet til et avrundet balkonggelender, og kan plasseres både over og under gelenderet, alt avhengig av gelendertype. For å vurdere om beslaget passer til gelenderet ditt, skal du måle gelenderets bredde. Det skal maksimalt være 6 cm bredt. Bredden mellom  tremmene skal være minimum 9 cm.
Med Tyge kan du fritt velge mellom alle våre parasoller, da all beslaget kommer både i en størrelse som passer rørdiameter opp til 28 mm og opp til 38 mm. Montering av beslag og parasoll følger samme fremgangsmåte som for beslaget Hans.

 Tyge parasollbeslag

Frey

Frey parasollbeslag er spesialutviklet til å sikre stabil og sikker fastgjørelse til loddrette tremmer på balkongrekkverket. For å finne frem til om beslaget passer til gelenderet ditt, skal du måle avstanden mellom tremmene. Avstanden skal maksimalt være 14 cm, og dybden på tremmene skal maksimalt være 5 cm.

Hvis målene passer, vil du med Frey ha mulighet til å velge mellom alle våre parasoller fordi beslaget kan fås til parasoller med rørdiameter opp til Ø28 mm og opp til 38 mm.

For å montere Frey, skal du først og fremst skille beslaget fra hverandre ved å skru skruene bak på beslaget av, og fjerne bakstykket. Deretter plasserer du beslaget der hvor du ønsker å ha parasollen. Så skal du igjen fastsette bakstykket med skruene. Nå er beslaget ferdig montert, og du kan løsne de skruene som skal gi plass til selve parasollstangen. Når parasollen er på plass, skal skruene etterstrammes.

Frey parasollbeslag

Halvor

Halvor parasollbeslaget egner seg til balkonggelender med tynne loddrette tremmer. For å vurdere om beslaget passer til gelenderet ditt, skal du derfor måle den loddrette tremmes dybde, som maksimalt skal være 7 cm, og bredden skal være maksimalt 4 cm.

Da beslaget går hånd i hånd med parasoller som har rørdiameter på opp til Ø28 mm og Ø38 mm, vil du, hvis målene på gelenderet ditt passer til målene til beslaget, kunne bruke alle våre parasoller til dette beslaget.

Montering av Halvor minner om montering av de andre beslagene. Du skal først skille beslaget fra hverandre ved å løsne skruene som holder beslaget sammen. Deretter skal du plassere beslaget der hvor du vil at parasollen skal være, og så kan beslaget igjen samles med skruene. Så sitter beslaget fast, og du kan endelig klargjøre til parasollen ved å løsne de andre skruene på beslaget, som du igjen strammer når parasollen er på plass.

Halvor parasollbeslag

Sumo

Sumo beslaget er det ideelle beslaget til et bredt balkonggelender, og til de balkonger som er lukket med en mur eller lignende. Dette beslaget kan brukes hvis balkonggelenderets bredde, eller veggen, er mellom 5-11 cm tykk.

Passer parasollbeslaget til gelenderet ditt, kan du fritt velge mellom alle våre parasoller med rørdiameter på opp til Ø28 mm og Ø38 mm.

For å montere beslaget på balkonggelenderet, skal du først løsne skruen som skal spenne beslaget fast til gelenderet. Så kan du plassere beslaget der du ønsker at parasollen skal stå, for igjen å stramme til. Når monteringen av beslaget er i orden, skal du, lik som tilfelle er med alle de andre beslag, først løsne de andre skruer som skal gi plass til parasollstangen, og så stramme disse til igjen når parasollen er satt på plass.

 

Vi ønsker deg lykke til med valg av parasollbeslag og parasoll!